Nieuwsbrief Maart 2022

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Maart 2022

Wat heerlijk, dat alles weer als vanouds is. Er wordt weer elke dag getennist op allerlei tijdstippen door ons allemaal. Dat is genieten !

De competitie gaat weer bijna van start. Er zijn een aantal teams bijgekomen, heel erg leuk. De competitie wordt gespeeld op vrijdagavond, zaterdag en zondag, en begint op vrijdag 8 april a.s. en duurt tot in ieder geval zondag 29 mei. Alle teams veel succes!

Er kan wel gewoon vrij getennist worden, maar niet alle banen zijn dan beschikbaar.
We gaan er vanuit dat er volgend jaar weer een Algemene Ledenvergadering is.
In het 1e kwartaal 2022 zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. Een hartelijk welkom aan een ieder!

Op 25 maart jl. is er van 09.00 tot 14.00 uur schooltennis gehouden op onze club.

De groepen 5,6,7 en 8 van de brede school hebben hieraan deelgenomen. Het was een daverend succes. Het weer was prachtig en onze tennistrainer Jack Souisa, van RG Sports, zorgde ervoor dat de kinderen niet van de baan waren af te slaan. Een schot in de roos!
We hopen met deze actie de jeugd te enthousiasmeren en hebben ook alle kinderen een aanbieding meegegeven om kennis met tennis te laten maken in april 2022.

Op donderdagavond is er toss avond. Deze begint om 19.30 uur met koffie en/of thee en daarna wordt er lekker getennist. Iedereen is van harte welkom, je leert er andere leden kennen, en door de toss heb je leuke tenniswedstrijdjes. Kom gewoon eens langs.

Aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen met de groendag, de schoonmaakavond of het schooltennis, heel hartelijk dank hiervoor. Door 2x per jaar vrijwilligerswerk te doen, verdien je je bijdrage van € 30,00 weer terug.

Wil je misschien liever iets anders doen voor de club, bv een 1-dagstoernooi organiseren o.i.d., laat het ons dan even weten.