Nieuwsbrief 2020

Vandaag het goede nieuws , we mogen weer vanaf 11 mei.
Vandaag 6 mei  hebben de senioren van de vereniging het park weer opgeknapt
Het onderhoud was hard nodig, alle banen zijn weer piekfijn schoongemaakt.
Het meeste onkruid is verwijderd, natuurlijk moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. maar daar vertrouwen we op.
Tijdens de sluiting is al het sanitair vernieuwd, het is te mooi geworden om er gebruik van te maken,  ga er dus gebruik van maken. Hieronder enkele foto,s van het mooie sanitair.
Iedereen veel plezier ,wij hopen jullie alle weer tegen te komen op de banen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Februari 2020                                                                                              

Beste leden,
Hierbij een korte nieuwsbrief met enkele actualiteiten die op dit moment spelen binnen onze vereniging.
Inmiddels is er flink schoongemaakt door een aantal vrijwilligers om de Boschhut weer netjes aan kant te hebben.

Het valt op dat Banen vegen niet of nauwelijks meer wordt gedaan.
Voor het behoud van de banen verzoeken wij u om vanaf heden weer de banen te gaan vegen als u erop gespeeld heeft.
Alleen als de banen “erg nat” zijn, hoeft het niet.

Beste leden,
Hierbij een korte nieuwsbrief met enkele actualiteiten die op dit moment spelen binnen onze vereniging.

Park
Het park en de tuin wordt nog steeds door een groep enthousiaste mensen prima bijgehouden (met het Zederiktoernooi weer diverse complimenten gehad !). Vanaf deze plek wil ik graag alle vrijwilligers die daaraan hebben bijgedragen bedanken.

Ledenaantal

Ondanks investering die er is gedaan in onder andere het schooltennis, flyeren en het organiseren van invitatietoernooien, blijft het ledenaantal maar dalen. Dit begint zorgelijke omvang aan te nemen, dus mocht u in uw omgeving mensen hebben die tennis leuk lijkt, probeer ze bij de vereniging te betrekken!

Bardiensten
Wat we wel graag onder de aandacht willen brengen zijn het regelen van de bardiensten tijdens de competitie. Juist omdat er op de vrijdag met veel teams wordt gespeeld is het van belang dat er bardienst geregeld wordt. Per avond is er 1 team verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bar. We merken dat niet altijd de bestellingen cq. Consumpties netjes door de teams worden geregistreerd. Vaak zien we na een competitie weekend meer lege flesjes dan dat er aan consumpties is aangeslagen. Gezien de omvang van de vereniging gaan we uit van goede vertrouwen en nemen we aan dat dit niet opzettelijk gebeurt. Echter we hebben alle centjes op dit moment hard nodig, mede door de hoge pacht die we moeten betalen. Dus stel iemand verantwoordelijk voor de bar (iemand die de avond niet mee tennist) en vergeet niet je consumpties aan te slaan!!!

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Periodiek houden we u op de hoogte van zaken die spelen binnen onze vereniging, hier weer diverse onderwerpen waar we uw aandacht voor vragen.

Verder willen we u er graag op wijzen dat vanaf nu consumpties betaald dienen te worden door middel van pin, contante betalingen zijn niet meer mogelijk. Wel zo veilig! Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich wenden tot Pascalle Brand.

Tot slot wordt er regelmatig gevraagd of/wanneer wij gebruik gaan maken van de nieuwe KNLTB-app. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn (€ 15 per maand), hebben we besloten om hier vooralnsog geen gebruik van te gaan maken. Mocht u uw voortgang op tennisgebied willen bijhouden, kunt u gebruik maken van mijnknltb.toernooi.nl. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden die deze site biedt.

Privacy – AVG
Net als alle bedrijven en verenigingen hebben ook wij te maken met de nieuwe regelgeving met betrekking tot privacy en uw persoonlijke gegevens. Op de home pagina vindt u het privacybeleid zoals wij dat als vereniging hanteren. Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@ltclexmond.nl).

Ledenwerving
Net als veel andere verenigingen loopt ook bij ons het ledenaantal terug. De komende maanden wil het bestuur alles op alles zetten om dit om te keren, we hebben hiervoor een flyeractie bedacht. Voor de rest van het jaar lid worden inclusief 3 proeflessen bieden we aan voor respectievelijk € 25 (senioren) en € 15 (junioren). Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze tennisschool RG sports. We gaan ons richten op voetballers die tijdens de zomerstop toch actief bezig willen blijven, ouderen die in beweging willen komen of blijven, kinderen die op zoek zijn naar een nieuwe sportieve uitdaging … Op dit moment wordt hiervoor een flyer ontwikkeld, die we willen gaan verspreiden in Lexmond en de wijken Amaliastein, Helsdingen en Monnikenhof in Vianen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die deze flyers willen gaan verspreiden. Helpt u mee? U kunt dit per mail aan ons doorgeven (secretariaat@ltclexmond.nl).

LTC Lexmond
Het bestuur