Nieuwsbrief september 2019

Beste leden,
Hierbij een korte nieuwsbrief met enkele actualiteiten die op dit moment spelen binnen onze vereniging.

Bestuur
Na een langere tijd van besturen is het tijd voor Pascalle en ondergetekende om echt per 31-12-2019 te stoppen met het bestuurswerk.  Wij hebben dit reeds in januari 2017 aangegeven op de jaarvergadering. Wij zijn beiden op zoek naar een opvolger, zowel dus een nieuwe penningmeester als voorzitter, die zich beschikbaar stellen op de eerstvolgende jaarvergadering eind januari 2020. Voor info over deze functies neem geheel vrijblijvend contact met ons op. In tegenstelling tot voorgaande jaren stoppen wij sowieso, ongeacht of er opvolging is of niet, dus dit is een noodoproep.

Park
Het park en de tuin wordt nog steeds door een groep enthousiaste mensen prima bijgehouden (met het Zederiktoernooi weer diverse complimenten gehad !). Vanaf deze plek wil ik graag alle vrijwilligers die daaraan hebben bijgedragen bedanken.

Sanitair
De Sportstichting heeft aangegeven dat er een budget beschikbaar is voor het vervangen van het sanitair in het clubgebouw. Op dit moment zijn de riolering, de douches en de toiletten dringend aan vervanging toe. Inmiddels zijn er een aantal offertes aangevraagd, hierin is tevens het schilderwerk meegenomen. We hopen dat de Sportstichting hierin zich uiteindelijk kan vinden en het clubgebouw weer eens opgeknapt kan worden.

In november is er weer een vergadering van de sportstichting en wellicht weten we dan meer. We houden u op de hoogte !

Ledenaantal
Ondanks investering die er is gedaan in onder andere het schooltennis, flyeren en het organiseren van invitatietoernooien, blijft het ledenaantal maar dalen. Dit begint zorgelijke omvang aan te nemen, dus mocht u in uw omgeving mensen hebben die tennis leuk lijkt, probeer ze bij de vereniging te betrekken!

Competitie
Twee weken geleden is de najaar competitie weer gestart. De competitie gaat prima er zijn in het najaar zelfs 5 vrijdagteams en er is mogelijk sprake van een wintercompetitie; bij ons kan dan natuurlijk gewoon op kunstgras.

Bardiensten
Wat we wel graag onder de aandacht willen brengen zijn het regelen van de bardiensten tijdens de competitie. Juist omdat er op de vrijdag met veel teams wordt gespeeld is het van belang dat er bardienst geregeld wordt. Per avond is er 1 team verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bar. We merken dat niet altijd de bestellingen cq. Consumpties netjes door de teams worden geregistreerd. Vaak zien we na een competitie weekend meer lege flesjes dan dat er aan consumpties is aangeslagen. Gezien de omvang van de vereniging gaan we uit van goede vertrouwen en nemen we aan dat dit niet opzettelijk gebeurt. Echter we hebben alle centjes op dit moment hard nodig, mede door de hoge pacht die we moeten betalen. Dus stel iemand verantwoordelijk voor de bar (iemand die de avond niet mee tennist) en vergeet niet je consumpties aan te slaan!!!

Banen vegen
Ten behoeve van het onderhoud van de banen, willen we jullie vragen om vanaf heden na gebruik de banen altijd vegen!  ( behalve als de banen erg nat zijn )

Aankomende activiteiten
We zijn van plan zaterdag 2 november een snert toernooi te organiseren wat ook open is voor introducees, geef je alvast op. Opgeven kan door een mail te sturen naar ltclexmond@hotmail.com

Ook willen we rondom de jaarwisseling een oliebollentoernooi organiseren om de boel goed af te sluiten! Datum volgt snel.
Toch ..   nog heel veel tennisplezier toegewenst namens het bestuur en voor info;   voorzitter@ltclexmond.nl, penningmeester@ltclexmond.nl of beantwoord deze mail.

Of bel ons gewoon gewoon lekker ouderwets  !
Jan van der Vliet

 

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Periodiek houden we u op de hoogte van zaken die spelen binnen onze vereniging, hier weer diverse onderwerpen waar we uw aandacht voor vragen.

Verder willen we u er graag op wijzen dat vanaf nu consumpties betaald dienen te worden door middel van pin, contante betalingen zijn niet meer mogelijk. Wel zo veilig! Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich wenden tot Pascalle Brand.

Tot slot wordt er regelmatig gevraagd of/wanneer wij gebruik gaan maken van de nieuwe KNLTB-app. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn (€ 15 per maand), hebben we besloten om hier vooralnsog geen gebruik van te gaan maken. Mocht u uw voortgang op tennisgebied willen bijhouden, kunt u gebruik maken van mijnknltb.toernooi.nl. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden die deze site biedt.

 

Privacy – AVG
Net als alle bedrijven en verenigingen hebben ook wij te maken met de nieuwe regelgeving met betrekking tot privacy en uw persoonlijke gegevens. Op de home pagina vindt u het privacybeleid zoals wij dat als vereniging hanteren. Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@ltclexmond.nl).

Ledenwerving
Net als veel andere verenigingen loopt ook bij ons het ledenaantal terug. De komende maanden wil het bestuur alles op alles zetten om dit om te keren, we hebben hiervoor een flyeractie bedacht. Voor de rest van het jaar lid worden inclusief 3 proeflessen bieden we aan voor respectievelijk € 25 (senioren) en € 15 (junioren). Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze tennisschool RG sports. We gaan ons richten op voetballers die tijdens de zomerstop toch actief bezig willen blijven, ouderen die in beweging willen komen of blijven, kinderen die op zoek zijn naar een nieuwe sportieve uitdaging … Op dit moment wordt hiervoor een flyer ontwikkeld, die we willen gaan verspreiden in Lexmond en de wijken Amaliastein, Helsdingen en Monnikenhof in Vianen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die deze flyers willen gaan verspreiden. Helpt u mee? U kunt dit per mail aan ons doorgeven (secretariaat@ltclexmond.nl). Ook zal Patrick Bleau , de nieuwe trainer in het nieuwe schooljaar het schooltennis weer op gaan pakken, hopelijk levert dit alles een mooi aantal nieuwe leden op.

Bestuursfuncties
Zoals in de Algemene Ledenvergadering afgelopen januari is aangekondigd, is 2018 het laatste jaar van de tweede termijn van Marijke Buurmans. Zij heeft de afgelopen jaren de werkzaamheden verricht op het gebied van het secretariaat en de ledenadministratie. Zij is niet beschikbaar voor een derde termijn, inmiddels hebben we een nieuwe secretaris,
Bernadette Middelkoop. binnenkort zal zij zichzelf hier voorstellen.
contact (secretariaat@ltclexmond.nl). Ook de beide andere bestuurders (voorzitter en penningmeester) zijn op zoek naar opvolgers, na twee termijnen dit bestuur is het tijd voor een frisse wind. Heeft u belangstelling in één van de beschikbare posities, spreek het desbetreffende bestuurslid gerust aan.

Rest ons niets anders dan u een mooie zomer te wensen.

LTC Lexmond
Het bestuur