Contributie 2023

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld en geldt voor 1 jaar (1 januari tot en met 31 december).

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt:

  • Junioren (tot het jaar waarin men 18 jaar wordt): € 62,50 per jaar
  • Senioren (vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt): € 150,00 per jaar*
  • Competitielidmaatschap: € 32,50 per jaar
    Zomer lidmaatschap : € 77,50,- ( vanaf 01 mei t/m 30 sept)
  • Winterlidmaatschap: € 65,00 per winter (vanaf  01Nov t/m 31 Maart 2023 )

*De contributie voor senioren is inclusief € 30,00 vrijwilligersbijdrage. Deze is terug te verdienen door het verrichten van twee vrijwilligersdiensten per jaar. U kunt hierbij denken aan bardiensten, hulp bij de groenvoorziening of bijvoorbeeld het organiseren van een jeugdactiviteit.

Inschrijfgeld (eenmalig): € 12,50

Sleutel (borg): € 20,00