Nieuwsbrief en Notulen Algemene Ledenvergadering

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief en Notulen Algemene Ledenvergadering

Beste Leden,

Hierbij sturen wij jullie de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023 [zie mail].

We doen een dringende oproep aan alle leden die de vereniging een warm hart toedragen. Het Zederiktoernooi staat voor de deur en wordt gespeeld van 4 maart t/m 12 maart.

We willen graag goed voor de dag komen met een schoon clubhuis. Maandagavond 27 februari en dinsdagavond 28 februari willen we gaan schoonmaken vanaf 19.00 uur. Jullie kunnen je aanmelden bij Ineke Buijzer tel. 06-23066093. Vele handen maken licht werk.

Op 11 maart is weer en NL-Doet dag, deze hebben wij naar een week eerder gehaald namelijk 4 maart ivm het Zederiktoernooi. Zaterdag 4 maart starten we om 9.00 uur en eindigen we om 12.00 uur. Een ieder die komt zal geregistreerd worden om de vrijwilligersbijdrage eventueel terug te kunnen verdienen. Door twee keer iets voor de verenging te doen krijg je € 30,= terug gestort. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Graag aanmelden via het secretariaat@ltclexmond.nl 

Dan nog een paar mededeling van huishoudelijke aard.

Als men gebruik maakt van de frituurpan, dan graag na afloop alles schoon achterlaten alsmede de vuilnisbak in de keuken te legen.

Tevens het verzoek na gebruik van het toilet deze schoon achter te laten.

Dat was het weer voor deze keer.

Een sportieve groet, Het Bestuur LTC