Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van LTC Lexmond is voor een jaar, dus van 1 januari t/m 31 december en loopt stilzwijgend elk jaar door tot wederopzegging. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 30 november bij het secretariaat
Bernadette van Middelkoop,  Gregoriuslaan 13, 4128SW Lexmond , of vul het formulier hieronder in.
Bij opzegging dient ook de sleutel die toegang geeft tot het park en waarvoor borg is betaald, ingeleverd te worden. Als de sleutel niet is ingeleverd, zien wij dit als een incomplete opzegging, wat betekent dat het lidmaatschap blijft doorlopen en u dus nog steeds contributieplichtig bent. Na opzegging, geeft de secretaris een schriftelijke bevestiging af met daarop aangegeven per welke datum het lidmaatschap beëindigd zal worden. Als u geen bewijs kunt overleggen van de secretaris bent u dus nog lid en contributieplichtig.

 Het bestuur van LTC Lexmond