Nieuwsbrieven

Geachte leden,

Periodiek houden we u op de hoogte van zaken die spelen binnen onze vereniging, hier weer diverse onderwerpen waar we uw aandacht voor vragen.

De asbest verwijdering is gebeurt, het tennispark is weer gewoon open.

Verder willen we u er graag op wijzen dat vanaf nu consumpties betaald dienen te worden door middel van pin, contante betalingen zijn niet meer mogelijk. Wel zo veilig! Mocht u hier vragen over hebben, kunt u zich wenden tot Pascalle Brand.

Tot slot wordt er regelmatig gevraagd of/wanneer wij gebruik gaan maken van de nieuwe KNLTB-app. Gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn (€ 15 per maand), hebben we besloten om hier vooralnsog geen gebruik van te gaan maken. Mocht u uw voortgang op tennisgebied willen bijhouden, kunt u gebruik maken van mijnknltb.toernooi.nl. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden die deze site biedt.

 

Privacy – AVG
Net als alle bedrijven en verenigingen hebben ook wij te maken met de nieuwe regelgeving met betrekking tot privacy en uw persoonlijke gegevens. Op de home pagina vindt u het privacybeleid zoals wij dat als vereniging hanteren. Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@ltclexmond.nl).

Ledenwerving
Net als veel andere verenigingen loopt ook bij ons het ledenaantal terug. De komende maanden wil het bestuur alles op alles zetten om dit om te keren, we hebben hiervoor een flyeractie bedacht. Voor de rest van het jaar lid worden inclusief 3 proeflessen bieden we aan voor respectievelijk € 25 (senioren) en € 15 (junioren). Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door onze tennisschool RG sports. We gaan ons richten op voetballers die tijdens de zomerstop toch actief bezig willen blijven, ouderen die in beweging willen komen of blijven, kinderen die op zoek zijn naar een nieuwe sportieve uitdaging … Op dit moment wordt hiervoor een flyer ontwikkeld, die we willen gaan verspreiden in Lexmond en de wijken Amaliastein, Helsdingen en Monnikenhof in Vianen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die deze flyers willen gaan verspreiden. Helpt u mee? U kunt dit per mail aan ons doorgeven (secretariaat@ltclexmond.nl). Ook zal Rick Sebok, de nieuwe trainer in het nieuwe schooljaar het schooltennis weer op gaan pakken, hopelijk levert dit alles een mooi aantal nieuwe leden op.

Bestuursfuncties
Zoals in de Algemene Ledenvergadering afgelopen januari is aangekondigd, is 2018 het laatste jaar van de tweede termijn van Marijke Buurmans. Zij heeft de afgelopen jaren de werkzaamheden verricht op het gebied van het secretariaat en de ledenadministratie. Zij is niet beschikbaar voor een derde termijn, tijd dus om het stokje over te dragen. Interesse in deze functie of wilt u meer weten? Neem contact op met Marijke via mail (secretariaat@ltclexmond.nl). Ook de beide andere bestuurders (voorzitter en penningmeester) zijn op zoek naar opvolgers, na twee termijnen dit bestuur is het tijd voor een frisse wind. Heeft u belangstelling in één van de beschikbare posities, spreek het desbetreffende bestuurslid gerust aan.

Rest ons niets anders dan u een mooie zomer te wensen.

LTC Lexmond
Het bestuur